Skip to content

Foggning

rengöring foggning konsult livsmedel industri djurhållning lokalvård Kristianstad älmhult

Foggning är en mikrobiologisk desinficering genom termo-pneumatisk energi, så kallad varmdimning, som är av vatten-baserade, oljebaserade och biologiska kemikalier. Det har en mycket liten skada på miljön, med mindre rester och ingen markpenetration samt ingen påverkan på vattenreningsverk.

Fördelarna är:

  • Vattenbesparande
  • Ingen blöt desinfektion
  • Ingen efterspolning
  • Hygieniskt utformat
  • Utrustningen kommer inte i kontakt med omgivningen
  • Eliminerar korskontaminering mellan objekt

Stallar är rengjorda och torra inom 24h efter tömning, i samband med vår tvättlösning, och är ett starkt komplement till diverse saneringar.

Parvocide används till största delen i besättningar för Grisar, Fjäderfä, Nötkreatur, Häst, Pälsdjur och anläggningar för slakt och kötthantering.