Skip to content

Konsultation

rengöring foggning konsult livsmedel industri djurhållning lokalvård Kristianstad älmhult

Rengöringskonsultation

Kontinuerlig utveckling av den egna kompetensen och verksamheten är A och O inom livsmedelsproduktion. Genom vår kvalitetsavdelning hjälper vi er att nå och hålla högsta nivå i alla delar som berör produktionsapparaten.

Våra lättillgängliga system och utbildningar ger er kunskap och struktur för en effektiv och kundsäker produktion som följer myndigheternas krav. Med våra verktyg blir det enkelt att planera, driva, följa upp och ha kontroll på verksamheten. Ingen besvärlig pappersexercis, inga tidskrävande moment och inga onödiga kostnader.

Våra utbildningar täcker alla områden inom livsmedelsproduktion: hygien, säkerhet, transport, HACCP, BRC och mycket mer. Vi är måna om att förmedla våra kunskaper på ett enkelt och jordnära sätt.

Av oss får ni tillgång till lättanvända program för egenkontroll av verksamheten. En tydlig struktur och ett genomarbetat innehåll gör att kontrollen tar minimalt med tid. Med enkla dokumentationsrutiner behöver ni aldrig oroa er att något faller mellan stolarna. 

De rutiner som fastställs i våra hygienplaner underlättar arbetet med rengöringen. Planen visar klart och tydligt vad som skall göras, när och hur. Genom att följa rutinerna förvissar ni er om att rengöringen sker helt i enlighet med myndigheternas riktlinjer. 

HACCP styr upp arbetsprocessen och säkerställer en hygienisk produktion. Systemet är numera ett myndighetskrav för alla typer av livsmedelsverksamhet och täcker bland annat riskanalys, identifiering av kritiska styrpunkter, kvalitetsfrämjande åtgärder och verifiering av åtgärdernas effektivitet.

BRC har utvecklat en standard för att utvärdera leverantörer av detaljhandelns egna varumärkesprodukter. Genom att följa BRC:s standard ger ni slutkonsumenten ett bättre skydd, samtidigt som ni stärker ert varumärke och den egna kompetensen. Vi hjälper er att via revision bedöma er status visavi BRC; vi hjälper er även med det förarbete som krävs för att nå BRC-certifiering samt med det löpande BRC-arbetet efter att certifieringen erhållits.