Skip to content

Industrirengöring

rengöring foggning konsult livsmedel industri djurhållning lokalvård Kristianstad älmhult

Full service och kontroll

Som kund vill vi att ni ska känna er trygga med att all produktion till 100% svarar upp mot myndigheters och konsumenters hygienkrav. Vår kompetens omfattar rengöring av alla typer av utrustning som används inom livsmedelsproduktionen. Till detta använder vi vår egen serie av kemikalier direkt anpassade till industrin.

Noggrannhet in i minsta detalj

Vårt arbete inleds när själva produktionen är avslutad. Det är nu vi rengör anläggningarnas olika delar, så att ni som kund tryggt kan återuppta er verksamhet nästa dag.

Avslutningsvis genomför vi en lika omsorgsfull hygienkontroll för att säkerställa rengöringen och därmed produktsäkerheten. Våra hygienkontrollanter använder sig av den senaste utrustning som upptäcker biologiska rester ner till cellnivå inom några sekunder.

Ni kan också lugnt lägga över monteringen av maskiner och utrustning på oss – er produktionspersonal sparar tid och kan direkt gå igång med sitt arbete.

Vårt engagemang för kunden

I vårt engagemang för våra kunder ligger även en rådgivande funktion. Se oss gärna som ert bollplank i frågor kring besparings- och kvalitetssäkringsprogram.