Skip to content

Vi tar ett helhetsansvar för rengöringen!

Från produktionsdelar- & ytor till anläggningen lokaler

Grundlig rengöring av produktionsanläggningar En nödvändig investering för hygienisk livsmedelsproduktion!

All livsmedelshantering – inte minst livsmedelsproduktion – kräver förstklassig hygien. I Sverige, liksom i stora delar av världen, styrs produktionen av ett omfattande regelverk. Men till syvende och sist är det upp till varje producents ansvar att följa reglerna för att kunna erbjuda konsumenterna säkert livsmedel.

I Vartex Industrirengöring AB har ni en partner som tar helhetsansvaret för produktionsanläggningar – från sanering till hygienanalyser, kontroller och dokumentation.

rengöring foggning konsult livsmedel industri djurhållning lokalvård Kristianstad älmhult

Kvalitet & seriositet kännetecknar Vartex Industrirengöring

Hygien och sanering av produktionsanläggningar är definitivt ett område att ta på allvar. Konsekvenserna av en slapp inställning eller slarv kan stå producenten dyrt och orsaka konsumenten skada. Våra uppdrag kräver enorm noggrannhet; kvalitetstänkande genomsyrar därför hela vår organisation.

Vår ambition att vara den främste inom vårt område innebär givetvis också rejäla satsningar på personal. Utbildning inom såväl ergonomi som arbetsmiljö ingår som en naturlig del i vår personalpolicy.

Löpande kontakt med kunden – en viktig del av vårt arbete

På Vartex ser vi oss som delaktiga i produktionskedjan – utan rengöring, ingen produktion. Att föra en löpande dialog med våra kunder är därför en viktig del av vårt uppdrag. I samtal och via nyhetsbulletiner berättar vi om vårt miljöarbete, om förbättringar och om vad som sker inom vårt område. Genom oss är våra kunder alltid uppdaterade när det gäller nya krav på utrustning och saneringsmetoder.