Skip to content

Lokalvård

rengöring foggning konsult livsmedel industri djurhållning lokalvård Kristianstad älmhult

Lokalvård – ett komplement till industrirengöring

Lokalvård är ett brett begrepp som täcker in rengöring av vitt skilda lokaler. Omklädningsrum, toaletter, duschar, kontor, matsal… – alla utrymmen kräver sina egna lösningar och måste bedömas individuellt.

Våra hygienlösningar bygger på noggranna behovsanalyser av era lokaler. Vi tar ansvar för att varje utrymme rengörs på rätt sätt och med rätt tidsintervall. Som vår kund kan ni räkna med gedigen kvalitet utan onödiga arbetsmoment och extra kostnader.

Som en del av vårt miljöarbete använder vi endast miljöanpassade rengöringsmedel.